COMPOSITION OF SKULLS III / 70×50

150

Popis

Marker and spraycan on canvas.
Fixa a sprej na plátne.
Size/Veľkosť 70x50cm