PantoGraff Sketch Contest SMGO IIII

Colloseum 31.1.2015

Vyžrebovaným slovom na sketch battle bola „SPOJKA“.
Porota“ vybrala 3 najlepšie skeče, ktorých autori boli vecne odmenený.
Ďakujem všetkým za účať.

panto1panto2panto3panto4